تست جرم مخصوص

    اندازه گیری جرم مخصوص مختص به آمیزه خام نیست بلکه برای آمیزه پخت شده نیز به کار می رود . جرم مخصوص یکی از ساده ترین کمیت هایی است که می توان آنرا اندازه گرفت ضمن اینکه گاهی از اوقات اطلاعات مفید و با ارزشی در بردارد . کلیه وسایلی که برای اندازه گیری جرم

    ادامه مطلب