تست ویسکوزیته برشهای نفتی

    هدف : بوسیله این آزمایش می توان ویسکوزیته مواد نفتی را بدست آورد . تئوری : سرعت جریان سیالات ( مایعات و گازها ) به ویسکوزیته آنها بستگی دارد و به عبارت دقیق تر می توان گفت که مقاومت اعمال شده در عبور یک لایه از مایع بر لایه دیگر ویسکوزیته نامیده می شود .

    ادامه مطلب