تست کشش

    دراین آزمون نمونه پخت شده را تحت تنش می کشند تا پاره شود . نمونه ای که برای این تست مورد نیاز است بسته به نوع دستگاه مورد استفاده می تواند بصورت حلقه یا به شکل دمبلی باشد . دراین آزمون معمولا سه نتیجه گزارش می شود که عبارتند از : ۱ – میزان قدرت

    ادامه مطلب