تست تقطیر

    هدف : تقطیر حلالهایی که درساخت لاستیک استفاده می شود . تئوری : نقطه شروع جوشش ( Initial boiling point ) دمایی است که در آن اولین قطره مایع بعد از تبخیر حاصل می شود . نقطه نهایی جوشش ( Final boiling point ) به بالاترین درجه مشاهده شده در طول عمل تقطیر اطلاق می

    ادامه مطلب