انواع اورینگ

کاربرد این قطعه در صنایع بسیار مهم است. از جمله می توان به آب بندی لوله و اتصالات،شیرآلات و بسیاری دیگر اشاره کرد. این شرکت می تواند بیش از ۱۰۰۰۰۰ نوع سایز ارائه کند.