ترکیبات لاستیک

    ۱ ) پلیمرها پلیمرها عامل اصلی و عمده ترکیبات لاستیکی می باشند ، برای ساخت یک ترکیب ابتدا باید با توجه به خواص پلیمرها ، نوع پلیمر مورد نیاز انتخاب گردد . در این رابطه سه نوع لاستیک خام وجود دارد : الف ) پلیمر طبیعی ب ) پلیمر مصنوعی ج ) لاستیک بازیافتی (

    ادامه مطلب